Златният резерв на Албания достигна исторически стойности

Разни новини

Според статистическите данни на Централната банка, запасите от злато са се увеличили със 73 % за период от една година. Увеличаването на стойността на златото стана факт едновременно с разширяването на инвестициите на Централната банка в този инструмент, като за това допринесе и увеличаването цената на златото на международните пазари.

Следващите парламентарни избори в Албания ще се проведат на 25 април 2021 г., съобщава МИА.
Датата е определена с указ днес от президе…

Според официалния курс на Банката на Албания, през периода юли 2019 г. – юли 2020 г. стойността на златото се е увеличила с около 32 % и е станало изгодно като инвестиционен инструмент на банковите резерви на страната.

В средата на годината еврооблигациите накараха за първи път валутните резерви на страната да надхвърлят лимита от 4 милиарда евро. В края на юли стойността на резервните средства е била 4,12 милиарда евро, или приблизително 32% от БВП.
Анализаторите подчертават, че тези високи нива са временно явление, тъй като част от еврооблигациите ще бъдат използвани за изплащане на задълженията от 2015 г., а остатъкът ще бъде използван за програмата за саниране на сградите, пострадали от земетресението миналата година и за обезпечаване на бюджетния дефицит.