Жителите на генералтошевския квартал с натровена вода търсят съдействие от държавата

Разни новини

Повече от две седмици 400 жители на „Пастир“ са без вода, след като местен фермер е изпуснал пестициди в канализацията. Битовите нужди на хората все още се решават с водоноски, но осигурената течност не е годна за консумация от хората. В отвореното писмо до институциите те посочват, че 400 души, които бедстват са съвестни данъкоплатци и осигуряват заплатите на държавните служители от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, ДЗК, Комисията за енергийно и водно регулиране и община Генерал Тошево.На среща при областния управител на Добрич директорът на РЗИ д-р Светла Ангелова е информирала, че все още химичните вещества във водата са над минимума и е издадено предписание на ВиК – Добрич. Направените изследвания на водата в квартала са показали, че от четирите активни вещества, само при едно е установена по-ниска концентрация от максимално допустимата. Едва когато лабораторните проби докажат годност на водата, тя ще бъде пусната във водопроводната мрежа.