Житейски неистини и истини

Брътвежи

Безработицата намалява, 13 се борят за едно място.http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=578931

Това са официалните розови данни…

Истинското положение на нещата –
Това предлага

БЮРО ПО ТРУДА – ПАЗАРДЖИК
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15
Работни места за специалисти с висше образование:
9 лекар-ординатор
1 лекар-детски болести, с опит
4 медицински фелдшер, за гр.Панагюрище, гр.Брацигово и гр. Ракитово
1 медицинска сестра
1 управител на ресторант, лицата да имат придобита професионална квалификация „ инженер-технолог обществено хранене” или специалност ”туризъм”, ползването на чужд език е предимство
1 главен счетоводител, с опит и владеене на немски език
2 учител по английски език
1 учител по физика и астрономия
1 старши учител в начален етап на основно образование
2 инспектор качество-входящ контрол, специалност „технология на неорганичните и електрохимични производства”, с професионален опит, да владее писмено и говоримо английски или немски език, местата са за лица с трайни увреждани
3 технолог химични процеси, специалност „технология на неорганичните и електрохимични производства”, с професионален опит, да владее писмено и говоримо английски или немски език, местата са за лица с трайни увреждани
12 оператор дообработване на велпапе, със специалност „целулоза, хартия и опаковки”, компютърна грамотност, да владее писмено и говоримо английски или немски език, местата са за лица с трайни увреждани
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование:
1 счетоводител, с компютърни умения
1 касиер-счетоводител, с опит и компютърни умения
1 настройчик на машини с цпу, с три години стаж по специалността, мястото е за лице с трайни увреждания
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
10 финансов консултант
1 настройчик на 4-цветна флотерна машина
2 контрольор качество
2 началник смяна
4 оператор хидравлична преса
2 матричар
5 щанцьор
2 сервитьор
1 помощник-кухня
5 помощник готвач
1 готвач
1 технолог в шевното производство
1 гладач на ютия
2 гладач на преса
1 крояч
51 шивач, с опит
1 работник оверлог, с опит
1 стругар
3 шлосер-заварчик, със средно професионално техническо образование, профил „машиностроене”
1 електрозаварчик на тръби с високо налягане, с опит
3 монтажник на отоплителни инсталации, с опит
1 тракторист
1 шофьор, кат. „С”, с документ за ел. карист
1 шофьор-пласьор, кат.”С”
1 шофьор, общ работник, категория „с”
5 тапицер на мека мебел, с професионален опит
5 шивач на естествена кожа, с професионален опит
5 крояч на естествена кожа, с професионален опит
1 огняр, с удостоверение за работа с газови съоръжетия и професионален опит
2 общ работник, с опит в търговията с метали
8 оранжериен работник, с професионален опит
3 манипулант
2 тъкач, с професионален опит
1 работник по поддръжка; с професионална квалификация „електротехник”
1 работник по поддръжка
1 чистач
1 хлебар, с професионална квалификация и стаж по специалността, , местата са за лица с трайни увреждани

Регистрираните безработни са около 15 000,а нерегистрираните още толкова.
Някой от работните места ги предлагат от години.
Къде е истината?

Влезнах в jobs.bg и виждам ,че за едно работно място са кандидатствали над 100 човека. Така че реалното положение с безработицата е много по-мрачно от официално обявеното и е така от години, като в последните 2 години положението се е влошило още повече.

Излизаме от кризата по Димитровден.http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=578304

Без коментар