Закъснението на данъчната кампания в Добрич се отразява на приходите на общината

Разни новини

Спад има и таксата за битови отпадъци. През първите три месеца са събрани 1,3 млн. лв. срещу 1,9 млн. лв. за същия период на миналата година.Общият размер на приходите на общината е 4,5 млн. лв., което е 80% от събираемостта спрямо година по-рано.По думите на Димова по-ниската събираемост е резултат от закъснелия старт на данъчната кампания – тази година тя започна на 5 март заради върнато от областния управител решение на общинския съвет. Спорът между местната и държавната власт вече е пренесен в Апелативния съд.