За 5 години децата в детските градини в Кюстендилско са намалели със 17%

Разни новини

Данните сочат, че в областта функционират 19 самостоятелни детски градини, с 1 по-малко в сравнение с предходната година. От тях 17 детски градини са в градовете на областта, а 2 – в селата. Броят на местата в детските градини в област Кюстендил е 3 500, като на 100 деца се падат 112 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 106 места.

София отново променя приема в детските градини

След недоволството на родители от недостига на места в детските ясли и градини в София зам.-кметът Тодор Чобанов предлага нови промени …

“Средният брой деца в една детска градина за областта е 167, като за селата е значително по-голям – 219, а за градовете – 161. Детските групи са 135, от които 121 са целодневни и 14 – полудневни. Една група се формира средно от 24 деца, съответно – 24 в градовете и 19 в селата”, каза Даниела Димитрова.