Явор Божанков: Управлението във вътрешен план губи човешкия си облик, във външен план губи европейския

Разни новини

Сега действащата Конституция е и ще бъде преграда пред произвола на това управление. Понеже видяха, че те няма да съберат 160 гласа за Велико Народно събрание и нова конституция, прибегнаха до абсурдния способ – да променят основни правни и демократични принципи чрез референдуми. Еманация на управлението на ГЕРБ е такава промяна в преходните и заключителните разпоредби. Първо, очакваме вето от президента. Второ, нашата парламентарна група е готова с конституционна жалба. С две думи – това няма да се случи.