Всеки може да изхвърля каквото поиска в реките – санкции няма да има

Разни новини

Българските реки са все по-замърсени или дори изчезват заради неправомерно построени ВЕЦ-ове или изхвърляне на отпадъци от производства. За това от години алармират от сдружение “Балканка”, които са сред главните инициатори на подадените в Европейската комисия жалби заради нарушение на три водни директиви, свързани с ВЕЦ-ове по българските реки, заради които Европейската комисия стартира пилотна процедура.

В студиото на БНР Димитър Куманов “превежда” на ясен език становищата на МОСВ по редица тревожни запитвания и стига до заключението, че посланието, което министерството отправя към замърсителите е: всеки може да изхвърля каквото поиска, санкции няма да има.

Следват тревожните примери от цялата страна:

Язовир Пчелина близо до Перник е на прага на екологична катастрофа, той е част от огромен проблем, наречен състояние на р. Струма

“Всяко промишлено предприятие в областта на Перник и Радомир изхвърля отпадъци в реката.

Подавани са многобройни сигнали, но управлението се задейства сега, когато в реката започва да изплува умряла риба – от Перник към язовир Пчелина. Под Перник не се наблюдава, тъй като там рибата е умряла отдавна – казва Куманов.

Замърсяването на Струма означава че реката ще бъде изцяло отровена в българския участък, което ще се превърне в трансграничен проблем.

Практиката във водата да се изхвърлят отпадъци, утайки и отрови от производство е трябвало отдавна да бъде прекратена, особено откак сме страна член на ЕС.

До 2027 би трябвало да постигнем добър екологичен потенциал на този язовир, а това няма как да стане при сегашното бездействие.

Ако човек отиде да плува там, ще излезе най-малкото епилиран, а след това дълго ще има кожни проблеми” – красноречиво обобщава темата Димитър Куманов.

Как реагира МОСВ на сигналите за пресъхнали реки, заради изградени язовири?

Примерът с ВЕЦ “Милина” е показателен – водохващането на ВЕЦ-а се намира на 200 м. от защитена местност и откак той функционира, той не изпуска нито капка вода към водните басейни в нарушение на редица закони.

До момента сдружение Балканка е подало пет сигнала към МОСВ.

Всеки може да проследи какви сигнали се подават и как реагира местната и централната власт на сайта “Наблюдение на ВЕЦ”.

(Порталът е създаден като съвместна инициатива на няколко екологични организации и там ясно е посочено: “НЕ СМЕ ПРОТИВ изграждането на водноелектрически централи, НО докато повечето от тях работят по начин, който унищожава живота в реките – ще правим всичко, което можем, нещата да се променят.)

Състоянието на река Янтра също буди тревога – „Христоматиен пример за нарушение – защитена зона от Натура 2000. Растителността предпазва от ерозия, но в момента се извършва масово разчистване на речни дъна – което до води до тотално обезлесяване и изгребване на наноси от речното корито при забрана за сеч на крайбрежна растителност” – отбеляза Куманов.

Административно наказателните мерки обаче предвиждат глоба в размер на 500 лв.

“Каракашовото езеро – едно от мусаленските езера – започва да се заблатява, там проблемът е като с рилските езера – твърде многото хора, които посещават местността.”

За финал остава добрия пример с язовир Ястребино, където е разрешено да се строи ВЕЦ, а язовирът се използва за питейни нужди на поне една община. След многократни сигнали от страна на сдружение Балканка, местни жители и други природозащитни организации, решението за строеж на ВЕЦ е отменено, което обаче не решава проблемите на реките и водните басейни в България.

България
Поставете оценка:

5

Оценка 5 от 1 гласа.