Временно е спрян достъпът до справки по ЕГН и ПИК на НАП през сайта на НОИ

Новини от НОИ

В Националния осигурителен институт постъпиха сигнали на граждани и медии, че на интернет страницата на института може да се осъществи невалидиран достъп за справки по ЕГН и ПИК на Националната агенция по приходите (НАП).
източник: noi.bgВременно е спрян достъпът до справки по ЕГН и ПИК на НАП през сайта на НОИ