Volkswagen и цикъла на Будак

Разни новини

Всички автомобилни производители преследват една комбинация в бензиновите двигатели, преди те да останат в историята – повече мощност, по-малко разход и по-висока екологичност. Участниците в най-големия скандал в близката автомобилна история – VW ще приложат един нов метод в двигателите си наречен "Цикъла на Будак", той е много близък до познатия ни "Цикъл на Ото", но използва по-различен "тайминг" в процеса, но за да го разберете по-занимателно имаме едно видео от добре познатия ни Джейсън Фенске от Engineering Explained.