Водата в София май скача с 18%

Разни новини

Цената на водата в София най-вероятно ще поскъпне с 18 на сто. Това изчислиха от БНР на базата на публикуван днес протокол на закритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Членовете на регулатора не са били съгласни да бъде върнат за преработка бизнес-плана на “Софийска вода”. За това е настоявал единствено председателят на комисията Иван Иванов.

Най-големият проблем се оказва високата норма на възвръщаемост от 17 процента, която е гарантирана на “Софийска вода”. Според КЕВР и според Столичния общински съвет това е икономически необосновано, въпреки че е заложено в концесионния договор и според част от членовете на комисията, тя не може да бъде променяна. Предложението нормата на възвръщаемост да бъде намалена до десет на сто предизвиква дискусиите.

В крайна сметка решението за новата цена на водата в София е отложено. Работната група ще преразгледа предложението за решение. Преработеният вариант ще бъде гласуван до края на седмицата. Ако до тогава няма промяна в концесионния договор, цените ще бъдат увеличени съгласно първоначалния вариант, който предвижда скок от 18 процента.

България