Вменяват на медиците изпращането на съобщения за смърт в общината

Здраве

Промени, свързани със съобщаването на смърт в общинската администрация, в които да се ангажират медицински лица, предлагат депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти с промени в Закона за здравето, внесени между първо и второ четене.

Депутатите предлагат текст, според който, „когато близките на починалия са поставени под карантина или задължителна изолация, или са на лечение в лечебно заведение, компетентното медицинско лице, издало съобщението за смърт, го изпраща незабавно на длъжностното лице по гражданското състояние в общинската администрация за съставяне на акт за смърт“.

Съгласно законовите разпоредби, акт за смърт се съставя въз основа на съобщение за смърт не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта. След изтичането на този срок актът може да се състави само въз основа на влязло в сила решение на съда, припомнят Александър Ненков от ГЕРБ и Искрен Веселинов от „Обединени патриоти“.

„Практиката показва, че най-често съобщението за смърт се дава на близките на починалия, които трябва да го предоставят на длъжностно лице по гражданско състояние. Поради епидемията, свързана с COVID-19, зачестиха случаите, в които близки на починали лица са в невъзможност (поставени са под карантина, задължителна изолация или са на лечение в лечебно заведение) да представят в 48-часовия срок съобщението за смърт в съответната общинска администрация“, посочват те в мотивите си към предлаганата промяна.

С цел избягване на съдебна процедура за съставяне на акт за смърт в тази тежка ситуация и забавяне за извършване на погребение, депутатите предлагат допълнителния ангажимент от страна на медицинското лице, съставило съобщението за смърт.

Промените са разписани в заключителните разпоредби на Закона за здравето и засягат текстове от Закона за гражданската регистрация.