Властите в Беларус с предупреждение до новинарски сайт заради фактическа грешка

Разни новини

Според информацията, разпространена от самия портал, писменото предупреждение е „за разпространение на недостоверна информация, която може да нанесе вреди на държавните или обществените интереси”.

Граничната служба на Беларус не може да отговори на въпроса дали представителят на опозицията Мария Колесникова е пресякла границата на…

Изданието уточнява, че в публикация от 25 август под заглавие „Комитетът за държавен контрол може да изплати големи премии на служители, които се изявят в знакови дела”, авторът е допуснал „неволна грешка”. Неправилно е бил посочен размерът на премиите, с които ръководството на комитета и органите по финансови разследвания могат да поощряват своите служители, които са участвали активно при идентифицирането, изобличаването, обезвреждането и задържането на лица, извършили опасни престъпления с широк обществен отзвук.

Авторите на изявлението уточняват, че съгласно действащото медийно законодателство, може да бъде преустановено за три месеца печатането на изданието.
От там допълват, че преди месец е постъпило друго предупреждение, а при получаването на две или повече писмени предупреждения в рамките на една година, достъпът до интернет-изданието може да бъде ограничен, като решение за това взема Министерството на информацията.