Вие сте най-големият свой длъжник

Разни новини
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

И прости дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
Матей 6:12

Чували сте го това изречение, нали? Това е част от молитвата „Отче наш“.

Една от най-високите бариери в живота ни. „Прости греховете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници“ – абсолютно обвързващо условие!

А в съзнанието ни се появят хора, които ни дължат толкова много! О, не само пари! Всички ни дължат извинение – заради неизпълнени обещания, пропилени надежди, излъгана любов, откраднати мечти!

Толкова тежки дългове! Най-главният длъжник обаче остава скрит.

И знаете ли кой е той? Вие самите. Вие сте най-големият длъжник на самия себе си!

Заради всички грешни житейски избори, които вие самите сте допускали.

Заради това сте тук, а не там, където можехте да бъдете. Заради това сте си казвали поне веднъж в живота – „никога няма да си простя за това“? Каквото и да е „това“, вие си знаете.

Но „това“ си стои непростено! От вас към вас! И ако прощавате – започнете от себе си!

Никой друг не може да ви прости вместо вас!

Поставете оценка:

3

Оценка 3 от 2 гласа.