Велико Търново е водещ бенефициент в проект за създаване на шест туристически продукта

Разни новини

Общата стойност на проекта е 1 487 271,41 евро. Средствата са разпределени между бенефициентите по проекта, както следва:Водещ бенефициент: Община Велико Търново – с бюджет от 749 956,57 евро;Бенефициент 2: Община Калафат, с бюджет от 574 944,65 евро;