Вече ще премахват изоставените автомобили 4 пъти по-бързо

Разни новини

Минималният възможен срок за премахване на старите коли от общинските и държавните площи вече е 6 месеца, вместо досегашните 27 месеца, благодарение на "Спаси София". През септември 2020 г. екип на организацията внесе детайлно мотивирано предложение до МОСВ, МВР и МТИТС с искане за промени в нормативната уредба, които да позволят по-бързото премахване на изоставените автомобили от улиците на градовете в България. С Постановление № 420 на Министерски съвет от 31.12.2020 г. предложенията са приети и обнародвани на 08.01.2021 г.

С направените изменения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, за излязло от употреба ще се счита всяко МПС, чийто технически преглед е изтекъл преди повече от 3 месеца, вместо досегашните 24 месеца. Преди пристъпване към принудително премахване, изоставеният автомобил се стикира с предупреждение и собственикът му разполага с още 3 месеца, в които може да премахне автомобила доброволно или да премине ГТП.

Промените се отнасят само за изоставени автомобили върху държавни и общински имоти – улици, тротоари, паркове, градинки и площадки.

Направените изменения разрешават дългогодишен проблем пред общинските власти, които често бяха изправени пред законова невъзможност да премахват видимо изоставени автомобили от публичните пространства в градовете. Промените ще позволят както на София, така и на общините в цялата страна да премахват много по-бързо изоставените автомобили, с които са заринати обществените площи – улици, тротоари, градинки и площадки. Така освен повече места за паркиране, ще се осигури и по-приветлива и уредена градска среда.

От "Спаси София" зоват Йорданка Фандъкова, всички районни кметове и ЦГМ да създадат бърза реогранизация на утвърдените до момента процедури, за да бъде осигурено по-бързото и по-ефективно премахване на изоставените автомобили от публичните пространства на София.