Вече има възможност да се плаща тол такса за предварително заявен маршрут

Разни новини

Маршрутна карта могат да използват водачите на автомобили с тегло над 3,5 т, които не разполагат с бордово устройство или такова за спътниково позициониране, с което да се проследи изминатото разстояние, и не са сключили договори с доставчик на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни. Маршрутна карта може да бъде купена не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването, като е валидна за срок от 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването. Тя ще може да се купи по електронен път, чрез картово разплащане на терминали за самотаксуване или в пунктовете за продажба.

С коли с камери и специализиран софтуер ще се следи дали си платил пътна такса

Оборудвани с камери автомобили, описани като “високотехнологични”, ще бъдат използвани за контрол що се отнася до плащането на винетки …

Размерът на тол таксата ще се определя въз основа на заявените начални, междинни и крайни точки на пътуване. Тол таксата за автомобили с тегло над 3,5 т ще се начислява в зависимост от действително изминатото разстояние, което ще се определя с точност до 100 метра. В случай, че е установено, че дадено пътно превозно средство се е намирало последователно в две отделни точки на платената пътна мрежа, се приема, че е изминало разстоянието между тях, преминавайки по най-краткия маршрут. Нивата на тол таксите ще се променят според екологичните категории на моторните превозни средства.Да има ремонт на пътища, които досега не бяха предвидени за такъв с отпуснати вече допълнително 150 млн. лева на МРРБ, реши още правителството.