Във Велико Търново започнаха почистване

Разни новини

По разпореждане на кмета на Велико Търново Даниел Панов започна почистване на нерегламентираните сметища на територията на града и в околностите. От вчера се работи по събиране на отпадъците в района на паметника на Асеневци. Монтирани са и шест кошчета за смет.

Извършва се също оборка на целия скат към р. Янтра, както и подрязване на храстовидната растителност край речното корито.

Кампанията продължава до Цветница /9 април/. По заявки на великотърновци Общината ще осигури ръкавици, чували и транспорт за извозване и депониране на събраните вещи и отпадъци.

България