Във Върховния административен съд постъпи жалба срещу решението на ЦИК за избор на доставчик на машините за гласуване

Разни новини

Жалбоподател е „Българските машини за гласуване” ЕООД. Фирмата е била отстранена от състезателната процедура. Делото 4871/2019 е насрочено за 30 април 2019 г. от 10.00 часа.