ВАС: Не сме органът, който е разрешил строежите на Корал

Разни новини

“Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас (РДНСК) не е осъществила задължителен служебен контрол за законосъобразност на разрешенията за строежи на плаж Корал, издадени през 2007 г. Това е органът, който е длъжен да извършва служебна проверка за съответствията на всички разрешения за строежи спрямо нормативните изисквания, към датата на издаването им”. Това посочват в позиция, разпространена до медиите от Върховния административен съд във връзка с излязло решение