Вълчев: Почти сме готови с промените в Закона за висшето образование

Разни новини

„На някои професионални направления, които са с най-голям очакван бъдещ недостиг на пазара на труда от една страна, а от друга страна не малко студенти учат в момента в тях, ще дадем възможност за финансиране на таксите или безплатно обучение. Също така предвиждаме квоти в академичните органи на управление на младите преподаватели, тези които се очаква да бъдат най-дълго във висшето училище”, заяви Вълчев.

Вълчев: През следващите години у нас ще има недостиг на всички видове специалисти

През следващите години и десетилетия в България ще има недостиг на всички видове специалисти, във всички сфери и системи. “Младите хо…

Той добави, че промените в акредитацията засягат тя да бъде по-ефективна и облекчена, защото сега се изискват много документи, а разликата между университетите е твърде малка.„Ще настояваме институционалната акредитация да е първоначална. Последващите да бъдат средно претеглена оценка от оценките по професионални направления или оценките от програмната акредитация, която е по-важна. Тя е за всяко едно професионално направление, тъй като имаме множество ВУ, в които едно професионално направление е добро, а в друго не е толкова добро”, обясни министърът и добави, че най-късно до началото на следващия месец те ще бъдат подложени на обществено обсъждане, след което ще влязат в народното събрание.