В Русе най-често правилата на труд нарушават строителни фирми

Разни новини

В строителството не са установени лица без трудови договори. Въпреки това, най-честите нарушители на трудовото законодателство в Русенска област, са на строителните фирми. За 2018 г. при тях са регистрирани 637 нарушения, 67% от които са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. На строителните обекти се наблюдават необезопасени електрически кабели, захранващи съответните уреди. Те са разположени по пешеходните зони на обекта и около остри ръбове. Използват се необезопасени удължители и разклонители и не се водят дневници за месечните проверки на преносимите електроуреди. 

Строителният бранш излиза на протест

Камарата на строителите в България организира мирна демонстрация в подкрепа на строителния бранш. На 12 декември, сряда, от 07:00 час…

Изкопаната пръст се трупа на по-малко от законоустановения 1 метър до ръба, което води често до срутване. При строителните скелета се спестяват част от бордовите дъски за предпазване на краката. Понякога не се монтират, за да се пести време. “За щастие, сериозни злополуки не са констатирани”, заключи Николаева.Картината на трудовия пазар в Русе обобщи Галина Димитрова, директор на Бюрото по труда в Русе (ДБТ).  През декември 2018 г. постъпилите на работа регистрирани безработни лица от община Русе са 316. Започналите работа безработни с работническа професия са 97, специалистите са 137, а тези без квалификация – 82. От всички устроени на работа 177 са жени, а 55 са младежи до 29 г. Постъпилите на работа  лица с трайни увреждания са 53, тези с висше образование – 79,  продължително безработните – 46. Равнището на безработица в края на декември 2018 г. е 3,3%. Разпределението по възрастови групи показва, че безработните над 50 години са 35,1%  Броят на регистрираните в ДБТ младежи от община Русе е 343, относителният им дял е 13%. Регистрираните лица с намалена работоспособност са 300.