В Русе набират желаещи да станат парамедици

Разни новини

Парамедикът осъществява дейности по оказване на първа помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и с осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

Шофьори на линейки стават парамедици

И шофьори на линейки вече ще помагат за спасяването на болни и пострадали. 53-ма водачи вече са обучени парамедици. Това означава, че т…

Курсът е с продължителност 960 часа, като са предвидени часове по теория и практически занятия, които се провеждат в отделенията на болницата. Преподаватели са служители на УМБАЛ “Канев”, с дългогодишен опит с образователно-квалификационна степен в направления “Медицина” и “Здравни грижи”. Обучението завършва с полагането на два изпита и издаване на съответния документ, съобразен със законодателството.Изискванията към кандидатите са да имат завършено средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити, както и свидетелство за правоуправление на МПС категория B.