В Австрия влиза в сила нов закон, позволяващ асистираното самоубийство

Разни новини

Практиката ще бъде строго регламентирана, като всеки случай ще бъде оценяван от двама лекари, единият от които трябва да бъде експерт по палиативна медицина.

След като получат одобрение от двамата лекари, пациентите трябва да изчакат 12 седмици, за да обмислят решението си – или две седмици, ако имат терминално заболяване.

Ако все пак решението им е крайно, след този период на изчакване, те могат да получат „смъртоносни“ лекарства от „специална“ аптека, след като уведомят адвокат или нотариус. За да се предотврати злоупотреба, имената на аптеките, които продават конректните лекарства, ще бъдат разкривани само на адвокатите и нотариуси, които работят с подобни пациенти и няма да бъдат рекламирани публично.

Досега според австрийското законодателство всеки, който е подтикнал или помогнал на някого да се самоубие, е изправен пред пет години затвор.

Асистираното самобуйство е законно в съседна Швейцария. То също така е декриминализирано в няколко европейски държави, включително Испания, Белгия и Холандия.

източник