Ураганът “Флорънс” става изключително опасен в следващите часове

Разни новини

„Това не е краят (на опасността)“, заяви Джеф Биард, сътрудник администратор за реакция и възстановяване към агенцията.

Ураганът Флорънс понижи силата си

Ураганът “Флорънс” понижи категорията си на от 4 на 3 по скалата на Сафир-Симпсън, която измерва силата на ветровете на ураганите. Това…

По думите му следващите „24 до 36 часа представляват значителна заплаха“ от тежки дъждове, буря и наводнения.