Университетите в Русе и Крайова подписаха рамков договор

Разни новини

Подписването на документа се е състояло в Крайова

Рамков договор за сътрудничество са подписали ректорите на Русенския университет и на Университета в Крайова – проф. Велизара Пенчева и проф. Цезар Спъну.

Това съобщиха от висшето училище в Русе

Подписването на документа е продължение на работата по билатералните споразумения, сключени преди години с две от звената на висшето училище в Русе – Факултета по електротехника, електроника и автоматика и филиала в Разград, и реализираните съвместни проекти.

Рамковият договор дава възможност за студентска мобилност и коопериране в научноизследователската дейност. В университета в Крайова има изграден научноизследователски център с четири звена – по електроинженерство, по машинно инженерство, по биотехнологии и биоинженерство, и по компютърни науки.

Към всяко от звената има изградени лаборатории, чиито екипи ще сътрудничат с докторанти и преподаватели от Русе

Подписването на документа се е състояло в Крайова по време на финална среща по проекта “Управление на риска за мащабна инфраструктура в района на границата Румъния – България”, в който партньор е Русенският университет