Училище в Елин Пелин ще има за първи път истински физкултурен салон

Разни новини

Проектът е на стойност 588 135.16 без ДДС и ще бъде реализиран с помощта на Община Елин Пелин. Предвижда се извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности с цел реконструкцията и преустройството на училищна сграда и дострояването на физкултурен салон към нея.Новата сграда на салона е изключително необходима на началното училище, което никога не е разполагало с такава. Това ще облекчи значително провеждането на учебните занятия и работата с децата.