Туберкулозата в България изчезва

Разни новини

За последните 10 години в България e налице тенденция за намаляване заболяемостта от туберкулоза – от 38.5 на 100 000 души население през 2008 г., през 2018 г. броят на лицата с туберкулоза вече е до 18.3 на 100 000 души население. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2019 г. е 1344, спрямо 1358 за 2018 г. За сравнение, техният брой през 2008 г. е 3150. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: от 35 до 44 г. (21 процента), над 65 г. (21 процента) и 55-64 г. (19 процента).
През 2019 г. се отчита значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 г. Регистрирани са 67 случая или 5 процента от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2018 г. са регистрирани 90 деца с туберкулоза, а за сравнение, през 2008 г. техният брой е 282.

Въпреки намаляването на заболяемостта у нас, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите: Кюстендил – с 32,8 случая на 100 хил. души население, Враца – 33,2; Сливен – 28,4; Ямбол – 26,9; Габрово – 27,7; Смолян – 26,6; Перник – 25,6.

Намаляването на разпространението на заболяването у нас е резултат от изпълнението на “Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017-2020 г.”. По данни на програмата процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80 процента през 2007 г. до 84 на сто при пациентите, започнали лечение през 2017 г. В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулоза са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. За целта ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, медикаменти за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза. По Програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения. Всички те ежегодно организират т. нар. седмици на “Отворени врати”.

С финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация в периода 2009-2019 г. е осигурено лечението на 299 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където е изграден специално оборудван сектор, съобразен със световните стандарти за инфекциозен контрол.
За миналата година в сектора са лекувани 41 пациенти с резистентна форма на туберкулоза.

В световен мащаб всеки ден над 4000 души губят живота си от туберкулоза, а близо 30 000 души се разболяват. По данни на СЗО през 2018 г. заболелите от туберкулоза в световен мащаб са над 10 милиона, 1,5 милиона са починалите, а 484 хил. са развили резистентни форми на заболяването.

Тази година мотото на Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, е: “Време е!” – за свят без туберкулоза! Време е за действие!”.

Поставете оценка:

5

Оценка 5 от 1 гласа.