Тополница побеля край Поибрене

Разни новини

Служители на РИОСВ-София, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и лаборaторията към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) извършват проверка по сигнал получен вчера преди обяд за оцветяване на р. Тополница в района на село Поибрене, община Панагюрище.

Установено е, че вчера сутринта е имало авария в дренажната система на хвостохранилище „Бенковски 2“, вследствие на което имало изтичане на хвост, съобщиха от МОСВ, цитирани от Българската национална телевизия.

При пристигането на екoинспекторите аварията вече е била отстранена.

Екипите вземат водни проби от 4 пункта – село Поибрене, моста при село Петрич, р. Тополница при мястото на вливане на дренажните води и при село Чавдар.

Пробите ще бъдат изследвани по показателите: активна реакция рН, температура, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, калциево-карбонатна твърдост, желязо, манган, цинк, мед, кадмий, олово , никел, живак, хром – общ, арсен, алуминий и цианиди свободни.

Резултатите ще бъдат оповестени.

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.