Теодор Петков: Ремонтирахме всички училища в район Витоша

Разни новини

Господин Петков, един от приоритетите Ви по време на мандата като кмет на район “Витоша” бяха ремонтите на училища. С колко обновени училища ще се похвалите за последните четири години?

Да, наистина вложихме много в ремонти, изграждане и обновяване на учебната инфраструктура на територията на район Витоша. През последните четири години успяхме да санираме всички сгради на училища с изключение на 2 СУ, поради независещи от нас причини, тъй като имаме готов проект и готово съфинансиране.

В училището в кв. Бояна изцяло санирахме сградата на 52 ОУ „Цанко Церковски“, направихме основен ремонт на покрива и подменихме ВиК и ОВИ системите в сградата. Основен ремонт и ново оборудване има и лекарския кабинет в училището.

В училището в кв.Княжево също успяхме да санираме сградата, да извършим ремонт на физкултурния салон и може би най важното да ремонтираме изцяло двора му, който не бе ремонтиран откакто е създадено училището, там също лекарският кабинет е изцяло ремонтиран и с ново оборудване.

В 5 ОУ „Иван Вазов“ в кв. Павлово санирахме сградата на училището и изградихме футболно игрище с изкуствена настилка и в това училище успяхме да ремонтираме и подменим оборудването на лекарския кабинет.

Изключително важно бе да успеем да санираме сградата на 86 ОУ в с.Владая, тъй като там училището е голямо, с малко деца, и през зимните месеци беше трудно да бъде затоплена сградата. Този проблем вече е решен и децата и учителите ще са добре. Там също сме извършили ремонт на лекарския кабинет

В момента финализираме изграждането на нова сграда към 64 ОУ в кв. Симеоново. Там изграждаме изцяло нов физкултурен салон, тъй като до този момент учлището нямаше нормален салон. В допълнение изграждаме и пет класни стаи, тъй като броят на децата постоянно се увеличава.

Допълнително сме извършили множество по-малки ремонти. В с. Мърчаево направихме изцяло нова вертикална планировка на двора със спортни площадки и футболно игрище, във 2 СУ изградихме отводнителна система на двора и ремонтирахме физкултурния салон.

Защо за Вас е толкова важна образователната инфраструктура?

Училището е мястото, където нашите деца прекарват основна част от времето си и получават най-много. Според мен училището трябва да има необходимите условия както децата да се чустват комфортно, да имат нормални топли и осветени класни стаи, да имат нормален двор и физкултурен салон, така и за учителите, които да могат да преподават в нормална среда.

Един от големите проблеми на столицата е липсата на места в детските градини. Какъв е Вашият принос за решаването му?

В последните четири години успяхме да отворим две изцяло нови градини на територията на район „Витоша“ – една в кв.Драгалевци и една в кв. Бояна, до края на този месец ще завършат и разширенията на 37 ДГ в кв. Павлово и 60 ДГ в кв. Княжево. Увеличаваме капацитета и на двете градини, извършваме и ремонти на дворовете на градините. Следващата седмица ще започне и разширяването на 4 ДГ в с. Владая. Както и в училищата, във всички детски градини на територията на района са извършвани и по-малки ремонти.

Читатели Ви похвалиха, че в почти всички квартали и села на района сте изградили или ремонтирали детски и спортни площадки. Къде още има нови места за спорт и отдих на малки и големи?

Да, това бе друг приоритет в работата ми като кмет през последните четири години. Наистина нови детски площадки изградихме във всеки един квартал и село на района. Същото правим и със спортните площадки тип фитнес на открито, които също сме изградили във всички квартали и села. Успяхме да облагородим и няколко от съществуващите спортни обекта на територията на района. Например направихме футболни игрища с изкуствена настилка в кварталите Княжево, Драгалевци и с. Владая. Поддържаме баскетболното игрище на ул. Красна китка в кв. Павлово, както и стадионите в Бояна и Княжево.

През зимния сезон проблем в района се явява замърсяването на въздуха от домакинствата, които масово се отопляват на дърва и въглища. Какво се прави по този въпрос?

През идната година ще започне подмяна на котлите, които изгарят дърва и въглища, това ще се случи по програма от Столична община, в районната администрация са подадени почти 700 заявления за подмяна. Старите котли ще бъдат заменени с газови, електрически или пелетни.

Разкажете за спортните събития, които организирате в района.

Близостта с планината и множеството терени за спорт предразполагат районът да бъде домакин и организатор на доста спортни събития. През зимния сезон район Витоша организира единственото районно ски състезание, в което взимат участие всички ски клубове и жители на района. Обикновено в него взимат участие над 250 души от всички възрастови групи. То е един своеобразен празник на ски спорта. През пролетните, летните и есенните месеци районната администрация подкрепя по различни начини множество състезания по бягане – Обиколката на Витоша, скоростно изкачване на Копитото, По стъпките на Алеко и др. и вело-състезания Княжево ХО, турнири по футбол и други. През последните четири години районната администрация подкрепя и спортните клубове, като ФК „Витошки гранит“, ски клуб „Драгалевци“и други.

Вие сте един от активните районни кметове във Фейсбук. За какво най-често се обръщат гражданите към Вас в социалната мрежа?

Да, наистина е така още в предишната предизборна кампания основен канал за комуникация, който избрах, бе Фейсбук, защото дава възможност за бърза комуникация. Още от първия ден на мандата ми като кмет на района започнахме да развиваме страница на районната администрация, която да дава възможност на жителите на района да ни подават сигнали, да ни задават въпроси, а ние от наша страна да имаме възможност да разпространяваме информация до голям брой хора. Към момента тя е с над 4000 последователи. Страницата на районната администрация членува в почти всички квартални групи и отговаря на 100% от изпратените съобщения в момента до общината са писали почти 1000 души с най-различни запитвания.

С какви проблеми се сблъскахте по време на мандата си?

Проблемите в района са от най-раличен характер, това е така, защото той се състои както от села – Владая и Мърчаево, кварталите от под Витошката яка – Симеоново, Драгалевци, Бояна, Княжево, Малинова долина, Павлово-Бъкстон и чст от Карпузица, които пък са стари квартали и Манастирски ливади Запад, части от Карпузица и Малинова долина, които са изцяло нови квартали. Всеки един квартал или село има своите специфични проблеми, това се определя и от географията, и от типа жители, защото в някои квартали като Манастирирски ливади запад например жителите са предимно млади семейства, те имат различни нужди. Най-големият проблем остава транспортната инфраструктура и в частност вътрешнокварталните улици, които са с огромна дължина и средствата никога не достигат, за да бъдат изградени или ремонтирани всички.

И последно – вече обсъдихме какво успяхте да направите по време на мандата си като кмет на район “Витоша”, а какво не успяхте? И защо? Какво ще направите първо, ако спечелите изборите на 27 октомври?

Голяма част от целите, които бях поставил през 2015 г,. са изпълнени, разбира се, има и такива, които не успях. Пример за това е санирането на 2 СУ, но проблемът там дойде от националния доверителен екофонд, ще финансира проекта през 2020г.

През следващите 4 години съм поставил цели за всеки един квартал и село, защото, както казах, проблемите на отделните населени места са много различни.

(автор Александър Андреев)

България
Поставете оценка:

1

Оценка 1 от 2 гласа.