Тема за размисъл-продължение

Брътвежи

Държавата-това е народът,ако народът е силен,смел и образован ,тогава и държавата ще бъде силна.В 21 век народът на България не е силен,той е разидинен и манипулиран от 30-те партий,които има България,които се сещат за нас само когато има избори.За мен книгата е тази която дава знания и обогатява човек.В този век има голяма техника,която затъпява ума на нашата младеж и деца.Те не четат книгите,които развиват ума и личноста като човек,а не като машина което става чрез компютрите и интернет .От тях децата взимат всичко наготово без много да разсъждават.Книгата е тайната на всички знания и развитие на личноста.