ТЕЦ “Бобов дол” за ФАКТИ: Ние сами дадохме нашите документи на „Грийнпийс България“

Разни новини

ТЕЦ „Бобов дол“ официално е дала право на достъп до документи, касаещи взаимоотношенията на централата с институциите. Без това писмо, което прилагаме и нашето разрешение, няма как да се „разсекретят“ документи.

Това заявиха за ФАКТИ от ТЕЦ “Бобов дол”.

Това наше действие бе продиктувано от желанието ни да покажем на всички, че ние не сме правили нищо в разрез със законодателството и сме имали право на дейностите, които сме извършвали.

В ТЕЦ „Бобов дол“ никога не е имало „нерегламентирано изгаряне” на гориво от неопасни отпадъци, а напротив, извървян е целият административен път за разрешаване на експерименталното използване на RDF в горивната ни инсталация.

ТЕЦ

В Закона за опазване на околна среда ясно е описано по какъв начин се предоставя възможност за осъществяване на проби и експеримент. Там е посочено по какъв начин може да се иска и осъществи експериментално изгаряне. Абсолютна лъжа е твърдението за превишаване на количествата ополозвотворени неопасни отпадъци, защото в разрешението за провеждането на пробни изпитания за използване на RDF в горивните инсталации се посочват само горните граници на количеството, което не бива да бъде надвишавано при всеки отделен експеримент. Дали то ще се достигне или не е въпрос на изпитанията на технологията по време на експеримента.

Поради това подобно разрешително се издава за период само от шест месеца и важи само за това време, а не завинаги. Само в постоянни разрешителни се изписват точни количества. Това, разбира се, не се разяснява в твърденията на „Грийнпийс България“.

В Закона за управление на отпадъците също ясно е посочено как се издава разрешение за дейности с отпадъци. На централата са издадени и двата вида документи.

ТЕЦ „Бобов дол“ е работил с отпадъци напълно прозрачно.

За сведение на всички медии и на „Грийнпийс България“ има още една централата в България, по-голяма от ТЕЦ „Бобов дол“, която е с издадено разрешение за експериментално изгаряне на РДФ. Не сме разбрали обаче за тази централа „Грийнпийс България“ да са искали информация и въобще някой да им е дал документи.

Няколко пъти се опитахме да поканим „Грийнпийс България“ да дойдат в централата ни, за да им предоставим документи, които те искат. Получихме отказ.

Организация, която прави свободни интерпретации на това, което пише в нормативните актове, отказва срещи, не се свързва с нас директно, за да поиска документи, които са ѝ нужни, а го прави чрез медиите, не прави нещо обществено полезно, а разиграва само нелеп цирк пред обществото!

В заключение, съвсем искрено сме благодарни на „Грийнпийс България“ и „За Земята”, че най-накрая „показаха“ документи, които доказват, че винаги сме работили в съответствие с българските закони.

Поставете оценка:

2.3

Оценка 2.3 от 3 гласа.