Търсят възможности за развитие на ски туризъм в добростанския район

Разни новини

За обекта се предвижда подмяна на дограма, създаване на собствен интернет сайт с информация и заявки за резервации, както и за рекламиране на базата, като туристическа дестинация. Цели се нейното популяризиране за организиране на екскурзии, семейни почивки сред природата, летен отдих за туристи и други. И още – обмисля се изграждане на изнесен Информационен център, ситуиран в пространството на Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев“ в Асеновград. До края на годината е планирано да бъдат опреснени стари и да се положи нова маркировка по различни планински маршрути. През 2018 г. Общинско предприятие „Туризъм“ предвижда провеждане на още редица мероприятия и дейности. Един от по-мащабните проекти е проучване възможностите за развитие на ски туризъм в добростанския район и изграждане на ски влек на мястото на старата ски писта. Като част от Програмата е и участието на Асеновград на 14-тата „Изложба на Общините“ в Международен панаир-Пловдив, която ще продължи до неделя /25.03.18 г./. На туристическия форум Станимака е разположила свой щанд.

Забраняват ползването на паркинга зад читалището в Асеновград

Започва разкопаване по улица ”Речна” в Асеновград. Строително-монтажните дейности ще се осъществят в частта от Народно чита…

Основният акцент на представянето тази година е официалното откриване за посетители на пещера “Добростански бисер”. Общинско предприятие „Туризъм“ показва и новото издание “25 туристически обекта в община Асеновград”, което е регионална версия на кампанията “100 Национални туристически обекта”. Пред посетителите на изложението се представят и брошури, показващи туристическите маршрути “По стъпките на легионите” и “Свещената утроба на Родопите”. „Изложбата на общините” предоставя възможност за представяне на предимствата на отделните райони в България, за презентиране на инвестиционни проекти, както и за популяризиране на различни форми на алтернативен туризъм.