Търгувайте на БФБ без такси на 16 март

Разни новини

На 16 март тази година всички индивидуални инвеститори (физически лица), директно клиенти на български инвестиционни посредници, ще могат да закупят или продадат без такси и комисиони, акции от основен пазар на БФБ-София. Така всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар, няма да таксуват своите клиенти.

Инициативата се случва за трета година и носи името „Денят за акции“, съобщават от БФБ. Целта на всичко това е да насърчи и популяризира търговията с ценни книжа сред потребителите.

„Индивидуалните инвеститори ще имат все по-значима роля в дългосрочен план за финансиранетo на икономиката както на Европа, така и на България. 17% от европейските домакинства инвестират в акции, като за сравнение процентът на тези, които влагат в депозити, е 35, а в застраховки и пенсионни фондове е 32.

Очевиден е потенциалът за увеличение на вложенията в акции и в страната ни, затова е много важно да привлечем интереса към този капиталов инструмент“, казва Георги Български, член на Съвета на директорите на БФБ-София.

„Денят за акции“ се наложи като инициатива за активизиране на участието на индивидуалните инвеститори и фондовата борса. Работата за подобряване на финансовото знание и инвестиционна култура в страната ни обаче е процес, който изисква системни и целенасочени усилия“, посочва Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София и Централен депозитар.

Специалната възможност за търговия без такси и комисиони ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 хил. лева на единична изпълнена поръчка.

България