Годишно събрание на Сдружение „Човеколюбие”

На 31 март 2016 г. членовете на Сдружение „Човеколюбие” проведоха редовното си годишно общо събрание в сградата на ул. „Д-р Лонг” 12, Пазарджик. Присъстваха 29 човека – повече от половината членове на организацията. Представени бяха отчет за членството, доклад за дейността на организацията и финансов отчет за 2015 г. За управител на Сдружение „Човеколюбие” беше […]

Продължете да четете