Поведението на държавата и на КЗД към хората с увреждания

Дължимата “особена” грижа на държавните институции към организацията на болните от “Цьолиакия” и други ентеритни заболявания Фактите: С Решение № 6865 от 9.11.2015 г., постановено по адм.д. № 5631/2015 г. АССГ отмени решение № 190 от 13.05.2015 г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) по преписка № 439/2014 г., като го върна за ново […]

Продължете да четете