Нова опасност! Истанбулската конвенция ще стане част от правото на ЕС и ще се прилага с предимство

В рамките на австрийското председателство Истанбулската конвенция ще стане факт като Съюзен договор Българският съд трябва да е подготвен за момента, в който дойде дело за прилагане на ИК като съюзен договор. Тогава трябва да се позовем на своята национална конституционна идентичност, чрез запитване до съда в Люксембург. Това е единственият начин спорните за нас […]

Continue Reading