Световната банка: 50% поскъпване на енергоносителите през 2022

Разни новини

Според финансовата институция другите стоки ще скочат с 20 на сто, а светът влиза в епохата на ценови шок

Световната банка прогнозира най-силната ценова криза през 2022 от 70-те години на миналия век насам поради скоковете на цената на енергоносителите, металите и храните в новия обзор на пазара на суровини Commodity Market Outlook.

Експертите предвиждат 50% поскъпване на енергоносителите през 2022, а на другите стоки с 20%.

Очакваният през годината ръст на цената на газа – в Европа до 111% – води до поскъпване на торовете с почти 70%. Поради което поскъпва земеделската продукция – включително поради отказ от торове, намаляване на добивите и на предлаганото на пазара. Цената на продоволствията средно ще скочи с 23%. А на пшеницата – над 40%.

Най-силно се очаква да е поскъпването на палмовото масло – с над 45%, което се обяснява с въведената от Индонезия, производител на половината от световния добив, забрана на износа му от страната от 28 април, обяснено с недостиг на вътрешния пазар.

Прогнозата за 2023 е намаляване с 10% на цените на продоволствията чрез нарастване на доставките от пшеница от Аржентина, Бразилия и САЩ.

В променените условия се забавя замяната на изкопаемите енергоресурси с чисти енергийни източници. В значителна степен причината е в скока на цената на необходимите за алтернативната енергетика алуминий – прогнозно поскъпване за годината с 37%, и на никел – ръст от 51% процента. Прогнозата за металите като цяло е поскъпване с 16%, на желязо, мед, никел и алуминий с над 22%, но благородните метали като злато, платина, сребро ще поскъпнат само с 3%.  


източник