СУ пръв в рейтинговата система на университетие

Разни новини

Техническият университет в София има водещи позиции в 6 от общо 9 професионални направления, застъпени в него.

Въпреки стимулите студентите във важните за бизнеса специалности намаляват

Медицинският университет в София е първи във всичките 5 професионални направления, в които обучава студенти.

С по 3 първи места са Аграрният университет в Пловдив, Химикотехнологичният и металургичен университет в София, а две класации се оглавяват от Лесотехническия университет в София.Други 14 висши училища имат водещи позиции в по едно професионално направление. В осем класации на водещи места са висши училища извън столицата, предаде БНР.Сред показателите за подготвяне на рейтинговата система на университетите са учебният процес в тях, научната дейност, учебната среда, предлаганите социалнобитови и административни услуги, престижът на университетите, реализацията на завършилите на пазара на труда.

От догодина право ще се учи само редовно

В изданието за 2016 г. са включени и допълнителни индикатори, измерващи регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика. За първи път е включен и показател, измерващ какъв дял от студентите, обучавали се в последен курс, са успели да се дипломират.