Странна заповед за погребенията в Севлиево

Разни новини

В града могат да се огребват само по трима покойници на ден и в точно определени часове
Source: Vesti.bg-Странна заповед за погребенията в Севлиево