Страните извън ОПЕК намаляват добива на петрол с 560 000 барела дневно

Разни новини

“Общият обем на намалените количества през първата половина на годината ще бъде около 560 000 барела на ден. Това намаление ще стане с ускорени темпове през първото полугодие”, посочи Новак.

ОПЕК ще свива петролните добиви за първи път от 2008 г.

Ирак ще увеличи добива си на петрол, въпреки общите усилия

Според него, страните-членки на ОПЕК са потвърдили намерението си да намалят добива на петрол с 1,2 млн. барела дневно, което заедно със страните извън организацията, ще бъде общо 1,7-1,8 млн. барела дневно.