Стартираха поръчка за 1 милион лева за оправяне на пътища в села до Пловдив

Новини от Пазарджик Разни новини

Община Родопи е открила обществена поръчка за ремонт на пътища в няколко села до Пловдив, като прогнозната стойност на дейностите е 1 008 300 лева без ДДС. Финансиране от бюджета на Общината обаче има едва за част от дейностите, затова ѝ повечето ремонти ще бъдат с отложено изпълнение. 

Поръчката за извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи по поддържане на уличната мрежа и тротоарна настилка в разпределена в два лота. Към нея има и третата обособена позиция за ремонт на пешеходните зони, но тя ще мине само със събиране на оферти с обява, поради факта, че стойността ѝ е около 250 хил. лв без ДДС. 

В първия лот са отделени работите по изкърпване на дупки в селата Брестовица и Ягодово. Пукнатините, кратерите и компрометираната настилка на ул. „Васил Левски” и ул. „Иван Вазов” в село Брестовица ще бъдат поправени. Улица „Мизия” в Ягодово също ще претърпи “закърпване”. Прогнозната стойност по тази позиция е 175 000 лв. без ДДС. Тези средства фигурират в бюджета на Община Родопи, така че след избор на изпълнител и подписване на договор ще може да се пристъпи към ремонтите. 

Вторият лот включва направа на настилка от трошенокаменно покритие. С настилката ще се сдобият ул. “Ал.Богориди”, ул. “Плиска” и ул.”Охрид” в Цалапица с обща дължина от 700 метра, както и 417 метра от две улици в Злати трап – ул. “46-та” и ул. “20-та”. Цената по тази обособена позиция за малко над 1 км трошенокаменна настилка е 833 300 лева без ДДС. От тях едва 125 000 лв. без ДДС са осигурени от бюджета на Община Родопи за 2018/2019 г., което ще замрази дейностите по изпълнение, докато не се намерят останалите средства или по-скоро източник на финансиране, ако не бъдат заложени в следващия бюджет.