Стаи за щадящо изслушване на деца откриха в Смолян и Хасково

Разни новини

„Работата с деца, независимо дали те са жертва на престъпление, пострадали, свидетели или са извършили някакво правонарушение е изключително деликатна“, заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов в Смолян.“Синята стая е извън сградата на съда с оглед изискванията за т. нар. щадящо правосъдие. Годишно в Окръжния и Районния съд в Смолян се изслушват над 100 деца по различни дела. Досегашната практика за изслушване е или в съдебната зала, или в стаята на съответния съдия. Това водеше до редица затруднения. Децата се притесняват от самата обстановка, а когато се изслушва в стаята на съдията, страните са възпрепятствани и не могат да задават въпроси“, обясни председателят на Районния съд в Смолян Петър Маргаритов.В Смолян двете помещения са с отделни входове. Едното е предназначено за страните, а синята стая е за детето, с което ще разговаря психолог. Изградена е аудио и и видеовръзка между стаите, отделени с венецианско стъкло.