Средният осигурителен доход за страната за ноември 2018 г. е 917,00 лева

Новини от НОИ

noi 12Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2018 г. е 917,00 лв.

Source: nssi