Средният осигурителен доход за страната за декември 2018 г. е 954,90 лева

Новини от НОИ

nssi buildingНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2018 г. е 954,90 лв.

Source: nssi