Справките за банкови сметки и кредити ще са по-скъпи

Разни новини

Управителният съвет на трезора е приел решението днес, като повишаването на таксите за достъп до регистрите се обяснява “с увеличаване на разходите по разработване на нови функционалности в системата на регистъра, свързани със законови изисквания”.

БНБ затяга правилата по кредитите от април 2020 г.

От 1 април 2020 г. всяка банка ще отделя по 1% от капитала си като гаранция по рискови заеми. До края на третото тримесечие на т.г. раз…

Справките за кредитната задлъжнялост на клиентите към банките и финансовите институции ще струват между 2 и 20 лева според срока за изпълнение на услугата, който е от 4 часа до 14 дни.Проверките в регистъра на банковите сметки и сейфове ще се таксуват между 2.70 лв. за 7 дни до 21.60 лв. за четири часа.

И двата вида услуги предвиждат подаване на информация и по електронен път, която е два пъти по-евтина.Справките за 14 дни са безплатни, уточняват от БНБ.