Според проектобюджета на НЗОК – 5,084 млрд. за здраве догодина

Здраве

5,084 871 милиарда лева ще е бюджетът на здравната каса за следващата година. Това е записано в проектобюджета на институцията за 2021 година. 1,332 милиарда са за лекарствени продукти, медицински изделия и медицински храни. 2,374 млрд. пък са средствата, предвидени за болнична помощ в проекта.

261 млн. лв. ще бъдат насочени към първичната извънболнична медицинска помощ. За специализираната извънболнична медицинска помощ са 283,2 милиона лева.

Близо 192,4 милиона лева ще бъдат за денталната помощ, а медико-диагностичните дейности ще получат 100,9 милиона.

За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, ще бъдат заделени близо 116 милиона лева.

83,4 милиона ще са трансферите от здравното министерство.

От тях за ваксини ще бъдат насочени 6,576 милиона лева. За лечение на здравно неосигурени лица МЗ ще преведе на касата над 2,1 милиона лв.

149,5 милиона от бюджета са предвидени да бъдат в резерва на осигурителната институция. Той ще може да се разпределя след 1 април 2021 година, е записано в преходните и заключителните разпоредби на документа.

В сравнение с бюджета на НЗОК за 2020,

проектът за 2011 предвижда около 311 милиона лева повече.

89 милиона лева повече са заложени за лекарства. Увеличението в болничната помощ ще е със 127 млн. лв.

Заради извънредната епидемична обстановка проектозаконът предвижда

болниците, които лекуват пациенти с COVID-19 да получат повече средства от фонда.

За да може това да се случи, те ще трябва да отговарят на определени условия. Трябва да имат разкрито и функциониращо мултипрофилно спешно отделение, както и клиники или отделения с интензивни, педиатрични, терапевтични и хирургични легла за активно лечение. Също така да имат разрешение за осъществяване на дейност по минимум 20 клинични специалности, интензивно отделение или клиника с поне 15 изцяло оборудвани легла, медицински персонал, работещ в лечебното заведение на основен трудов договор – не по-малко от 900 човека. През лечебното заведение трябва да има месечно поне 1600 преминали хоспитализирани пациенти, а също така и не по-малко от 10 реанимационни легла за лечение на пациенти с КОВИД-19.

В частта със санкциите е записано, че при износ на лекарства от забранителния списък, глобата ще е в размер на 30% от стойността на изнесените лекарствени продукти, а при повторно извършване на същото нарушение, тогава ще е 50 процента от стойността на изнесените лекарствени продукти.

Търговец на едро с лекарствени продукти, който продава на МЗ лекарствени продукти, включени в ПЛС, на цена, по – висока от стойността, се наказва с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с имуществена санкция от 6 000 до 10 000 лв., е записано още в документа.

В проектобюджета е записано също така, че управителят на НЗОК може да увеличи заплатите на работещите там веднъж годишно: „След 1 април 2021 г. управителят на НЗОК може да определи еднократно нов, увеличен размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в администрацията на НЗОК, в рамките на разходите за персонал по този закон, независимо от извършените увеличения на месечните заплати през годината”.