Спестяванията на българите минаха 52 млрд. лева

Разни новини

Спестяванията на българите нарастват с близо 10% за последната година. Парите на гражданите по банкови сметки се увеличават стабилно, но броят на самите сметки намалява незначително. Българите държат 52,3 млрд. лева в депозити в края на март 2019 г., показват окончателните данни на БНБ.
Общият брой на депозитите на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, в края на първото тримесечие на тази година е 9,615 млн. лв., като те намаляват на годишна база.
Депози