Солени глоби за замърсителите на въздуха в Бургас

Разни новини

При изгарянето на някои от тези отпадъци се отделят вредни емисии, които влияят негативно на качеството на атмосферния въздух. Тези дейности крият риск, както за здравето на хората, така и за околната среда и са в нарушение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух .Има и по-сериозни наказания. Те са за неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването им. Тогава глобите или имущественените санкции в размер от 500 до 5000 лева.

В Бургас започват засилени проверки за качеството на рибата

Българската агенция по безопасност на храните започва проверки по повод предстоящия празник Никулден. Контролните органи на агенцията щ…