СНЯГ СЕ СИПЕ НАД ГОРАТА

Стари градски песни

Сняг се сипе над гората,
ти и аз сме тъй сами.
И ветрецът в тишината
чудни приказки мълви.

Тръпнат устни упоени,
скръб в очите ни гори,
че ще бъдем разделени
много скоро може би.

Затуй ела при мен
и забрави сълзите в този ден.
Не ще се върнат нивга
твоите мечти.

Сняг се сипе над гората,
ти и аз сме тъй сами.
И ветрецът в тишината
чудни приказки мълви.

източник:стари градски песни