Системата за прием в детски градини в Стара Загора ще бъде затворена за две седмици

Разни новини

Заради обновяване на електронната система за кандидатстване и прием в общинските детски градини ще бъде затворена от 7 до 21 декември, съобщават от община Стара Загора.
Регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година, затова регистрирано заявление през предходната година се заличава. Ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер.
За прием в детските градини през 2019 година ще може да